Psicologia legal i forense a Manresa

Psicologia legal i forense al centre de salut i psicologia de Psigma de Manresa

Tens intenció de sol·licitar una indemnització per seqüeles psicològiques?
Et demanen un peritatge psicològic que demostri les teves competències com a pare/mare?

Un informe pericial és un mitjà de prova mitjançant el qual un tècnic amb coneixements especialitzats (en aquest cas un psicòleg forense) proporciona suport al jutge en la seva presa de decisions.

Els pèrits de Psigma Manresa elaborem informes psicològics per a qualsevol àrea del Dret (penal, familiar, laboral, etc.) i oferim els nostres serveis tant a nivell individual com a tot el nucli familiar. Alguns exemples serien:

 • Plans de parentalitat
 • Valoració d’idoneïtat en adopcions
 • Valoració de competències parentals i de relació paterno/materno- filial
 • Valoració d’imputabilitat de l’acusat
 • Valoració de la credibilitat del testimoni
 • Incapacitacions civils
 • Valoració del dany moral i seqüeles psicològiques
 • Incapacitacions laborals (temporals o permanents)
 • Accidents de treball i psicopatologies laborals

Proporcionem dades objectives al jutge perquè pugui elaborar més bé la seva sentència

Quan ens trobem immersos en un procés judicial, no és estrany que la incertesa i la complexitat de la sitació ens faci sentir perduts, espantats i preocupats. A Psigma Manresa volem ajudar-te, treballant amb la rigorositat i la responsabilitat que requereix un procés pericial.

Creiem que els hi ha aspectes clau: objectivitat, imparcialitat, rigorositat tècnica i científica i, sobretot, ètica professional. T’acompanyarem en tot moment i ens comunicarem de forma periòdica i fluida amb el teu advocat perquè aconseguiu els millors resultats.

El que et passa i el que tens a dir sempre és important

Per rebre tota la informació necessària i poder iniciar el procés us podeu posar en contacte telefònic amb els nostres pèrits.

Un procés pericial comprèn tres etapes.

En la primera etapa el psicòleg procedeix, sempre que sigui possible, a la consulta de l’expedient judicial del cas. En funció de la informació recollida i que s’ha considerat rellevant des de la seva òptica professional, el psicòleg començarà a decidir quina serà la línia principal que orientarà la investigació. A continuació, es realitzarà una primera presa de contacte amb la persona o persones que hagin i/o desitgin ser sotmeses a la pericial, i se les informarà dels diversos aspectes relacionats amb el procediment: abast i limitacions de la intervenció del psicòleg, metodologia que s’utilitzarà durant el procediment, clarificació de dubtes, etc. Posteriorment, es realitzarà una primera entrevista personal amb el client de recollida d’informació, on resultarà indispensable l’establiment i concreció de forma clara i precisa de l’objectiu de la pericial. A partir d’aquí, el psicòleg procedirà al plantejament de les hipòtesis que contestin a la pregunta pericial (objectiu) i iniciarà l’exploració exhaustiva de les persones implicades en el procediment. Es realitzaran noves entrevistes amb els subjectes implicats en la pericial (individuals i/o conjuntes) i amb molta probabilitat s’administraran proves psicomètriques degudament baremades, actualitzades i que compten amb alt grau de fiabilitat i validesa. És molt freqüent la utilització d’aquestes proves en els dictàmens pericials. D’altra banda, el psicòleg utilitzarà els coneixements específics sobre avaluació que consideri oportuns, i que el capaciten per objectivar l’estat mental dels individus amb una gran precisió.

La segona etapa comprèn l’emissió de l’informe pericial per escrit, document on el pèrit expressa la seva opinió experta sobre l’assumpte que li ha estat encomanat.

La tercera etapa, tot i que no sempre resulta indispensable, ja que pot requerir-se o no en funció de les característiques del procés judicial i de la decisió del propi jutge, consisteix en la ratificació per part del psicòleg de l’informe pericial i de l’assistència/presència judicial, per tal de respondre a les preguntes i resoldre els dubtes que l’informe hagi pogut suscitar davant el Tribunal.

Llegir més

Un procés judicial compta amb unes característiques determinades.

*No es podran fer valoracions o afirmacions de cap tipus d’aquelles persones que no hagin estat directament avaluades. Tampoc es farà referència a aquella informació que formi part de la intimitat de les persones i que no siguin elements que incideixin directament en l’objecte de la perícia.

*És necessari saber que l’informe pericial és un document públic que serà estudiat per un nombre considerable de persones (advocats respectius, fiscals, jutges, etc). Tot i que els psicòlegs jurídics queden parcialment exceptuats del secret professional i estan obligats a informar a l’autoritat competent quan la conducta de l’entrevistat pugui implicar risc per sí mateix o per a tercers, també han de regir-se per la seva ètica professional i en la mesura del possible (tenint en compte la naturalesa del procés judicial) s’haurà de mantenir la confidencialitat de les dades recopilades front a tercers i aquells altres dels quals la seva divulgació pogués danyar innecessàriament als interessats, en especial als menors.

*Anàlisis de la documentació abans d’explorar a l’informat: és aconsellable que el pèrit comenci a formular les seves primeres hipòtesis amb l’anàlisi de la documentació de les actuacions judicials, el què permet economitzar temps i orientar la investigació cap a determinats punts, això sens perjudici de què es sol·liciti més informació durant el procés d’avaluació pericial. -Documentació jurídica: escrits de demanda i contestació, ofici judicial on es sol·licita la intervenció del professional, declaracions de les parts, declaracions del menor, resolucions judicials dictades durant el procediment, altres informes pericials, etc.- Documentació clínica d’interès: informes psicològics o mèdics previs, informes pericials previs, etc.- Altres informes d’interès: notes i butlletins escolars, informes emesos per específics en l’àmbit escolar (tutors, mestres o equips d’orientació psicopedagògica, etc), informes sobre sancions o aptitud en l’àmbit laboral, etc.

*En els processos de família, sempre prevaldrà l’interès superior del menor sobre qualsevol altre interès legítim que pugui concórrer.
*El professional obtindrà el consentiment de totes les parts que siguin necessàries per la pràctica de l’avaluació psicològica proposada. En el cas dels menors, el psicòleg haurà d’informar del procediment a totes les parts que tinguin la pàtria potestat.

Llegir més

Havia patit un accident laboral important i gràcies a l’avaluació que em van fer, vaig poder demostrar les greus seqüeles que m’havien quedat i sol·licitar la indemnització que creia justa

A la consulta de Psigma a Manresa oferim els següents serveis:

Àmbit familiar

Tipus de pericials que requereixen la participació de tot el nucli familiar:

 • Recomanacions de la tipologia de guarda i custòdia
 • Establiments de règims de visites
 • Plans de parentalitat
 • Acolliments i adopcions
 • Etc.

Tipus de pericials a nivell individual:

 • Informe de competències parentals
 • Valoració de la relació paterno/materno-filial
 • Etc.

Àmbit civil:

 • Incapacitacions civils
 • Valoració del dany moral i seqüeles psicològiques
 • Capacitat civil en la presa de decisions
 • Etc.

Àmbit laboral:

 • Incapacitacions laborals (temporals o permanents)
 • Psicopatologies laborals (burn out)
 • Assetjament al lloc de treball (mobbing)
 • Valoració de seqüeles psicològiques en accidents laborals
 • Etc.

Àmbit penal:

 • Valoració d’imputabilitat i de l’estat mental dels implicats en el procés judicial i dels testimonis
 • Valoració de la credibilitat del testimoni
 •  Violència domèstica, de gènere, juvenil, etc.
 •  Bullying
 • Etc.

Els pèrits especialitzats de Psigma Manresa saben com ajudar-te

La nostra experiència i rigor científic en les pericials psicològiques acrediten un servei molt exitós.

Com a professinals estem degudament acreditats i inscrits a les llistes oficials TIP (Torn d’Intervenció Professional) del Departament de Justícia.

Els nostres pèrits estan degudament especialitzats i acumulen llarga experiència en aquest àmbit. És important saber que avui dia el nombre de pèrits formats i acreditats pel Col·legi de Psicòlegs és reduït i que per tant, no tots els psicòlegs podrien tenir les capacitats adequades per elaborar una pericial. Amb nosaltres tindràs totes les garanties professionals que necessites.

Llegir més

Els nostres informes pericials tenen un cost tancat, incloent-hi totes les hores de servei que s’ estimin necessàries; l’aplicació de proves d’avaluació i psicotècniques, reunions amb client i advocats, així com la redacció de l’informe pericial.

La nostra tasca ha contribuit en la resolució de situacions altament complexes

Si et trobes en una situació judicial complicada però trobes que no disposes de recursos suficients per gestionar-ho adequadament, pots demanar orientació al nostre centre de psicologia i salut de Manresa: valorarem quin tipus de prova pericial pot ser la més adequada pel teu cas.

Un informe pericial et pot ajudar a demostrar la teva versio dels fets de forma objectiva, rigorosa i responsable.

Contacte

Formulari de contacte

Fes-nos una consulta i et responem

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES: Responsable: Roger Puigdecanet Riubugent. Finalitat: Comunicacions relacionades amb els serveis sol·licitats. Legitimació: Execució de la sol·licitud. Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal. Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica a la informació addicional. Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en POLÍTICA PRIVACITAT

×

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la seva experiència i els nostres serveis. Si continua navegant, vostè està acceptant el seu ús. Política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Psigma